Nieuws

Laatste nieuws

 Turks leer je zo

Verder nieuws over Turkije, de Turkse taal en de Turkse cultuur.
Lees verder...

Agenda en uitgaanstips


Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 279
Deze week 279
Deze maand 15224
Sinds 11-2008 1677891

Telwoorden - Sayı sözcükleri
 

nul   sıfır
één   bir
twee   iki
drie   üç
vier   dört
vijf   beş
zes   altı
zeven   yedi
acht   sekiz
negen   dokuz
tien   on
elf     on bir
twaalf     on iki
dertien   on üç
veertien   on dört
vijftien   on beş
zestien   on altı
zeventien   on yedi
achttien   on sekiz
negentien   on dokuz
twintig   yirmi
eenentwintig   yirmi bir
tweeëntwintig   yirmi iki
drieëntwintig   yirmi üç
vierentwintig   yirmi dört
vijfentwintig   yirmi beş
zesentwintig   yirmi altı
zevenentwintig   yirmi yedi
achtentwintig   yirmi sekiz
negenentwintig   yirmi dokuz
dertig   otuz
eenendertig   otuz bir
tweeëndertig   otuz iki
veertig   kırk
vijftig   elli
zestig   altmış
zeventig   yetmiş
tachtig   seksen
negentig   doksan
honderd   yüz
honderd en één   yüz bir
honderdtweeëntwintig   yüz yirmi iki
tweehonderd   iki yüz
driehonderd   üç yüz
vierhonderd   dört yüz
vijfhonderd   beş yüz
zeshonderd   altı yüz
zevenhonderd   yedi yüz
achthonderd   sekiz yüz
negenhonderd   dokuz yüz
duizend   bin
duizend en één   bin bir
twaalfhonderddrieënveertig   bin iki yüz kırk üç
tweeduizend   iki bin
drieduizend   üç bin
vierduizend   dört bin
vijfduizend   beş bin
zesduizend   altı bin
zevenduizend   yedi bin
achtduizend   sekiz bin
negenduizend   dokuz bin
tienduizend   on bin
honderdduizend   yüz bin
één miljoen   bir milyon
één miljard   bir milyar

 

 

 
Citaat van de dag

"We liggen allemaal in de goot, maar sommigen met hun blik op de sterren gericht.
Svi smo mi u blatu, ali neki od nas gledaju ka zvezdama. "
- Oscar Wilde -
(1854-1900)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?