Agenda en uitgaanstips

 

 


Lees verder...

Het Volkslied van Turkije 

 

 

 

 

 

 

 

?stiklâl Mar?? De Onafhankelijkheidsmars
   
Korkma, sönmez bu ?afaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin y?ld?z?d?r parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Vrees niet! De rode vlag wapperend aan de horizon zal nimmer doven,
Eer de allerlaatste haard die laait over mijn vaderland dooft
Zij is de ster van mijn volk, dat zal schitteren
Zij is van mij, Zij behoort enkel mijn volk toe
   
Çatma, kurban olay?m çehreni ey nazl? hilal!
Kahraman ?rk?ma bir gül! ne bu ?iddet bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlar?m?z sonra helal,
Hakk?d?r, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!
Frons niet, ik smeek u, o teruggehouden sikkelmaan
Lach mijn heldhaftige volk toe! Waarom zulk geweld, waarom die woede?
Anders zal ons bloed, vergoten in uw naam, u niet toekomen
Want vrijheid is het onvervreemdbaar recht van mijn godvrezend volk.
   
Ben ezelden beridir hür ya?ad?m, hür ya?ar?m.
Hangi ç?lg?n bana zincir vuracakm??? ?a?ar?m;
Kükremi? sel gibiyim, bendimi çi?ner a?ar?m;
Y?rtar?m da?lar?, enginlere s??mam, ta?ar?m.


Ik was vrij vanaf het begin en zal het altijd zijn.
Welke dwaas zal mij ketenen? Het idee verbaast mij!
Ik ben als een brullende vloed; krachtig en ongebonden.
Ik zal bergen verscheuren, ik zal de oneindigheid overtreffen, en dan nog zal ik uitstromen!
   
Garb?n afak?n? sarm??sa çelik z?rhl? duvar,
Benim iman dolu gö?süm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nas?l böyle bir iman? bo?ar.
"Medeniyyet!" dedi?in tek di?i kalm?? canavar?
Al omcirkelt een stalen pantsermuur de westelijke horizon,
Mijn hart is een vesting vol van geloof!
Je bent machtig, vrees niet! Hoe kan het tandeloze monster,
dat je "beschaving" noemt zo'n groot geloof wurgen?
   
Arkada?! Yurduma alçaklar? u?ratma sak?n!
Siper et gövdeni, dursun bu hayas?zca ak?n.
Do?acakt?r sana vaadetti?i günler Hakk'?n;
Kimbilir, belki yar?n, belki yar?ndan da yak?n.
Mijn vriend! Laat niet mijn geboorteland in de handen van wrede mensen!
Geef uw borst als pantser! Houd deze beschamende stormloop tegen!
Want snel zal de dag van goddelijke belofte komen.
Wie weet het? Misschien morgen? Misschien al eerder!
   
Bast???n yerleri "toprak" diyerek geçme, tan?!
Dü?ün, alt?nda binlerce kefensiz yatan?.
Sen ?ehit o?lusun, incitme, yaz?kt?r atan?;
Verme, dünyalar? alsan da bu cennet vatan?.
Zie niet de grond waar u op loopt als zuivere aarde,
Maar denk aan de duizenden die er onder liggen, zonder begrafenis.
U bent de nobele zoon van een martelaar, eert traditie, kwets niet uw voorvader!
Zelfs wanneer u werelden wordt beloofd, geef dit paradijs van een geboorteland nooit op.
   
Kim bu cennet vatan?n u?runa olmaz ki feda?
?üheda f??k?racak topra?? s?ksan, ?üheda!
Can?, canan?, bütün var?m? als?n da Hüda,
Etmesin tek vatan?mdan beni dünyada cüda.
Wie zou niet willen sterven voor dit hemelse stuk land?
De martelaren zouden uitstorten als u de grond zou uitdrukken! Martelaren!
God mag al mijn geliefden en al mijn bezit nemen als hij wil.
Maar laat hem mij niet van mijn enige echte geboorteland op deze wereld beroven.
   
Ruhumun senden, ilahi, ?udur ancak emeli;
De?mesin mabedimin gö?süne na-mahrem eli!
Bu ezanlar ki ?ahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli
De enige smeekbede van mijn ziel aan U, ? God, is dit:
Laat geen vreemde hand de borst van mijn heiligdom bezoedelen.
Laten deze gebedsoproepen, waarvan de belijdenissen de kern van het geloof zijn,
eeuwig over mijn vaderland weerklinken
   
O zaman vecd ile bin secde eder varsa ta??m;
Her cerihamdan, ilahi, bo?an?p kanl? ya??m,
F??k?r?r ruh-i mücerret gibi yerden na'a??m;
O zaman yükselerek ar?a de?er belki ba??m!
Dan zal mijn grafsteen, als er een is, duizenden keren met zijn voorhoofd de aarde raken in geestvervoering.
O God, tranen van bloed stromen uit mij, uit iedere wond,
Mijn lijk zal van de aarde stromen als een geest,
En dan zal ik wellicht opstijgen en de hemel bereiken.
   
Dalgalan sen de ?afaklar gibi ey ?anl? hilal;
Olsun art?k dökülen kanlar?m?n hepsi helal!
Ebediyyen sana yok, ?rk?ma yok izmihlal.
Hakk?d?r, hür ya?am?? bayra??m?n hürriyet;
Hakk?d?r, Hakk'a tapan milletimin istiklal!
Dus beweeg en golf als de dagende hemel, o glorieuze halve maan,
Zodat elke laatste daling van ons bloed definitief waardig kan zijn!
Noch u, noch mijn natie zult u, zal ooit doven!
Absolute vrijheid is het recht van mijn immer vrije vlag;
Vrijheid is het onvervreemdbaar recht van mijn godvrezende natie!2024 Harmen Schoonekamp | contact | Talennet | sitemap.....

Citaat van de dag

"Wijsheid begint bij twijfel. " - René Descartes -
(1596-1650)

Snelkoppelingen en mededelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.